Upadłość Konsumencka – czym jest ?

Czym jest upadłość konsumencka ? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla konsumentów,...