Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta ?

Kiedy-sąd-oddali-wniosek-o-ogłoszenie-upadłości-konsumenta.jpg

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta ?

Spełnienie którejkolwiek z negatywnych przesłanek wskazanych poniżej spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

Przykład:

Konsument zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić;

Konsument zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy;

Konsument swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę.

 

  • w stosunku do konsumenta prowadzono już postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;

Przykład:

Konsument w trakcie wcześniejszego postępowania uchybił swoim obowiązkom – np. zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania.

 

  • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty;

Przykład:

Konsument nie wykonywał plany spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu.

 

  • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;
  • konsument podał we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nieprawdziwe lub niezupełne dane;
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckiej postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
  • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

 

Należy podkreślić, że w wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np. ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta.

 

Zastanawiasz się czy możesz ogłosić upadłość konsumencką ? wypełnij prosty test aby się przekonać.

TEST

Chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką ? Zadzwoń do do nas i umów się na spotkanie. Pomożemy.

Zapraszamy na spotkanie w celu dokonania oceny sytuacji finansowej.

kontakt: 794 724 844

KAZUS
KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA 

Adres:

ul. Poniatowskiego 14,
41-706 Ruda Śląska

ul. Skotnica 32
43-600 Jaworzno

Telefon: 794-724-844

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *