Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta