TEST

KAZUS
Kancelaria Prawno-Podatkowa

Kolejny SUKCES kolejna Upadłość Konsumencka

Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką:

www.kancelariaprawnopodatkowa-kazus.pl/test/

1) Dnia 2 października 2019r., Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość naszego Klienta (były przedsiębiorca)
2) Dnia 28 listopada 2019r., Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił upadłość naszej Klientki (zaburzenia psychiczne)
3) Dnia 19 listopada 2019r., Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość naszej Klientki (osoba niepełnosprawna)

Ad. 1 Klient od ponad 15 lat prowadził działalność gospodarczą, jednakże mimo sporego doświadczenia nie był w stanie utrzymać płynności finansowej z powodu okoliczności, które były całkowicie od niego niezależnie (brak płatności ze strony kontrahentów, wzrost konkurencji).
Ad. 2 Klientka z powodu choroby utraciła kontrolę nad długiem i zadłużaniem się. Okoliczności towarzyszące zaciąganiu zobowiązań oraz sytuacja finansowa i zdrowotna Klientki stanowiły podstawę do ogłoszenia upadłości.
Ad. 3 Klientka w czasie pełnej stabilności finansowej poręczyła zobowiązanie zaciągnięte przez męża. Niestety małżeństwo stron uległo rozwiązaniu, a były mąż przestał spłacać swoje zobowiązanie. Ponadto Klienta zaczęła podupadać na zdrowiu.

Wszelkie postępowania egzekucyjne zostały umorzone. Wobec czego Klienci mogą ponownie normalnie funkcjonować, z czystą kartą.
...

View on Facebook