OPISZ SWÓJ PROBLEM

OPISZ SWÓJ PROBLEM JAK NAJDOKŁADNIEJ.
Wskaż jak doszło do niewypłacalności, czyli kiedy przestano spłacać swoich wierzycieli ? co było przyczyną ?
Wskaż ilu jest obecnie wierzycieli oraz wysokość zadłużenia.