Nota Prawna

INFORMACJA PRAWNA

Wyłączenie odpowiedzialności

Wpisy, jak i pozostała część umieszczone na blogu nie stanowią wykładni, porady ani opinii prawnej. Niniejszy blog ma charakter wyłącznie edukacyjny. Autor niniejszego bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści zawartych na stronie. Treści prezentowane przez autora na łamach niniejszego bloga nie odzwierciedlają poglądu innych osób fizycznych ani prawnych, w tym oficjalnego stanowiska Kancelarii. Niniejszy blog nie buduje stosunku klient – prawnik.

Komentarze na blogu

Autor bloga nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za komentarze osób trzecich w jakimkolwiek zakresie.