konsekwencje upadlosci konsumenckiej

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej

  • by

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej ? Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta bądź wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która: nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej Wniosku o ogłoszenie… Czytaj więcej »Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej

Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej

  • by

Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej Do najistotniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej można wskazać: wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu); upadły ma obowiązek wskazać… Czytaj więcej »Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej