PRAWNIK MATEUSZ WOREK

Upadłość Konsumencka – czym jest ?

  • by

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni.Z kolei niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art.11 ust. 1 p.u.n.)np.: nie masz pieniędzy na jednoczesny zakup… Czytaj więcej »Upadłość Konsumencka – czym jest ?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  • by

Czym jest upadłość konsumencka ? zobacz TUTAJ Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, które zostanie podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (www.imsig.pl). Postanowienie będzie zawierało m. in. wezwanie wierzycieli… Czytaj więcej »Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką

  • by

Wniosek o upadłość konsumencką. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać złożony na urzędowym formularzu zgodnie ze wzorem załączonym do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015r., w sprawie określenia wzoru formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej… Czytaj więcej »Wniosek o upadłość konsumencką

Przedmioty wyłączone spod egzekucji

  • by

Przedmioty wyłączone spod egzekucji Czym jest upadłość konsumencka ? zobacz TUTAJ Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. Przedmioty wyłączone spod egzekucji to: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna… Czytaj więcej »Przedmioty wyłączone spod egzekucji

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej

  • by

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej ? Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta bądź wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która: nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej Wniosku o ogłoszenie… Czytaj więcej »Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłość konsumenckiej

Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej

  • by

Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej Do najistotniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej można wskazać: wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu); upadły ma obowiązek wskazać… Czytaj więcej »Konsekwencje Upadłości Konsumenckiej