Upadłość Konsumencka – czym jest ?

  • by

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni.
Z kolei niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art.11 ust. 1 p.u.n.)
np.:
nie masz pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań (długów), które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. 

Co do zasady ustalany jest plan spłaty, którego okres obecnie może wynosić maksymalnie 7 lat. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. 

Zatem do wszczęcia postępowania upadłościowego dojdzie tylko w sytuacji, w której konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli.
Zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadza się do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i nie wymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie.

Ważne:
W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Uzyskane ze sprzedaży środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego – komisarza.

Więcej na temat tego jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej znajdziesz TUTAJ

Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który:

  • dokonuje spisu całego majątku konsumenta;
  • weryfikuje zgłaszanie przez wierzycieli konsumenta roszczenia;
  • spienięża majątek konsumenta;
  • uzyskane środku przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?

Zadzwoń do do nas i umów się na spotkanie. Pomożemy.

Zapraszamy na spotkanie w celu dokonania oceny sytuacji finansowej.

KAZUS
KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA 

ul. Poniatowskiego 14,
41-706 Ruda Śląska

Telefon: 794-724-844

5/5 - (1 vote)